Eğitim


Teknik Analiz

Teknik analiz diğer tüm verileri göz ardı ederek yalnızca fiyat verilerini dikkate alan bir yöntemdir. Teknik analiz açısından, ekonominin gidişatı, merkez bankalarının politikaları, ülkelerdeki siyasi olaylar ve küresel risk olarak adlandırabileceğimiz durumlar önemsizdir. Teknik analistin tüm dikkati fiyatlar ve dolayısıyla grafikler üzerindedir.

Fiyat hareketleri arz ve talepteki değişikliklerin bir sonucudur ve teknik analizin amacı bu değişikliğin hangi yönde devam edeceğini bulmaktır. Bu sebeple teknik analist açısından, fiyatların neden düşüp yükseldiği önemli değildir. Geleceği geçmişin tekrarı olarak varsayan teknik analiz, belli yöntemlerle fiyatın gidişatı hakkında tahmin yürütür.

Destek-Direnç

Bir teknik analistin bilmek isteyeceği en önemli bilgi, fiyatın hangi seviyelerden dönüş yapacağıdır. Yükselen bir piyasada eldeki pozisyonlardan hangi seviyede çıkılacağı ya da henüz alım yapılmamışsa hala para kazanabileceği bir marj olup olmadığı, düşen bir piyasada ise en iyi alım seviyesinin belirlenmesi ya da eldeki satış pozisyonlarından hangi seviyede çıkılacağı; destek ve direnç seviyeleri ile kolayca belirlenebilir.

Kısacası destek ve direnç seviyeleri, fiyatın dönüş yapabileceği seviyelerdir. Yatırımcıların bu seviyeleri önceden belirlemesi, piyasada önlerini görmesini de sağlar. Destek ve direnç seviyelerine göre mevcut pozisyonların durumu belirlenirken, yeni bir işlem açmak için de destek direnç seviyeleri kullanılabilir.

Direnç seviyeleri yükselen bir fiyatın düşüşe geçtiği, destek seviyeleri ise düşen bir fiyatın yükselişe geçtiği seviyedir. Fiyatın herhangi bir seviyeden bir kez dönmesi, o seviyeyi destek veya direnç seviyesi olarak belirlememizde yeterlidir. Fiyatın bu seviyeden verdiği tepkiye göre ise destek veya direncin kırılıp kırılmadığı konusunda karar verilir. Grafik kapanış fiyatları bu noktada bizlere ipucu verir. Direncin üzerinde veya desteğin altındaki kapanışlar bu seviyelerin yüksek ihtimalle kırılacağı konusunda yorumlanabilir.


Trendler

Teknik analize göre piyasadaki fiyatların belirli trendler izlediği varsayılır. Bu yüzden trendler, fiyatların gelecekteki yönünü tahmin etmeye çalışır ve piyasanın doğru tarafında olabilmeye çalışan bir teknik analist için oldukça önemlidir.

Trendler yükseliş ve düşüş trendi olarak ikiye ayrılır. Eğer bir yükseliş trendinden söz ediyorsak, oluşan her yeni tepenin bir önceki tepenin üzerinde ve oluşan her yeni dibin bir önceki dibin üzerinde oluşması gerekmektedir. Düşüş trendinde ise her oluşan yeni dip ve tepenin bir önceki dip ve tepenin altında olması gerekmektedir.

Yükseliş trendi çiziminde lazım olan şey iki adet belirgin diptir. İlk iki dibin bir çizgi ile birleştirilmesi ve sağa doğru uzatılmasıyla trend çizgisi elde edilir. Yükseliş trendinde fiyatlar yükselme eğilimde olduğu için uygun noktalardan alım pozisyonuna girilir. Alım pozisyonuna girilecek en uygun nokta ise trend çizgisinin test edildiği noktadır. Bu seviyelerden yapılacak alım pozisyonları oldukça yüksek kar imkanı sağlar. Trendin kırılması ise tıpkı destek-dirençlerde olduğu gibi, trend çizgisinin altındaki kapanışlarla mümkün olur.


Düşüş trendi çiziminde ise iki tane belirgin tepe gerekmektedir. İlk iki tepe bir çizgi ile birleştirilir ve sağa doğru uzatılır. Böylelikle trend çizgisi elde edilir. Düşüş trendinde fiyatlar düşme eğiliminde olduğu için olduğu için uygun noktalardan satış pozisyonuna girilir. Satış pozisyonuna girilecek en uygun nokta ise trend çizgisinin test edildiği noktadır. Bu seviyelerden yapılacak satış pozisyonları oldukça yüksek kar imkanı sağlar. Trendin kırılması ise trend çizgisinin üzerindeki kapanışlarla mümkün olur.


Formasyonlar

Bir fiyat sürekli yükselmez veya sürekli düşmez. Yorulan fiyat hareketi bir seviyeden sonra dönüş veya duraklama bölgesine girer. Trendlerin dönüş ve duraklama bölgelerinde görülen bu oluşumlara formasyon adı verilir. Kısacası formasyonlar, fiyatların oluşturduğu şekiller ve figürlerdir.

Formasyonlardaki ilk ayırım, trendin dönüş bölgesinde mi yoksa duraklama bölgesinde mi oluştuğuyla ilgilidir. Dönüş sırasında görülen formasyonlara ‘dönüş formasyonları’, duraklama sırasında görülen formasyonlara ise ‘devam formasyonları’ adı verilir.

1- Çift tepe-Çift dip

Yükselen veya düşen bir hareketin yerini tam tersi bir harekete bırakmasıdır.

Çift tepe formasyonunda birbiriyle hemen hemen aynı seviyede iki zirve gerekmektedir. Yükselişin güç kaybettiğini ve artık satış hareketinin başlayacağını gösterir. İki zirve arasındaki destek çizgisi, ikinci tepe tarafından kırıldığı zaman satışa girilir.


Çift dip formasyonunda ise birbirine yakın iki dip gerekmektedir. Düşüşün güç kaybettiğini ve artık yükseliş hareketinin başlayacağını gösterir. İki dip arasındaki direnç çizgisi ikinci dip tarafından kırıldığı zaman satışa girilir.


2-Omuz-Baş-Omuz

Omuz-baş-omuz formasyonu dönüş formasyonudur. Yükseliş hareketinin sonunda olur ve satış hareketinin başlayacağına işaret eder. Birbiriyle yakın seviyede iki zirve ve ortada daha yüksek bir üçüncü zirve gerekmektedir. Omuzların oluşturduğu destek seviyesi kırılınca satış yönlü işleme girilebilir.


Ters omuz-baş-omuz ise düşüşün sonunda olur ve yükseliş hareketinin başlayacağını gösterir. Diplerin oluşturduğu direnç seviyesi kırılınca alım yönlü işleme girilir.


3-Üçgen

Görsel açıdan en kolay görülebilecek formasyondur. Fiyatlardaki sıkışmayı ifade eder ve hangi yöne kırılırsa o yöne doğru pozisyon açma imkanı verir.


4-Bayrak ve Flama

Bu iki formasyon devam formasyonu olarak adlandırılır. Fiyatlardaki ara bir dinlenme dönemi olarak düşünülebilir. Formasyonun tamamlanması ile birlikte hareketin trend yönünde devam etmesi beklenir.

Bayrak formasyonunda; sert bir yükseliş formasyon direğini, bant hareketi ise bayrak kısmını oluşturur. Bayrak direncinin kırılmasıyla birlikte alıma girilir.


Flama formasyonunda ise sert bir yükseliş flamanın direğini oluşturur. Formasyonun flama kısmı ise üçgene benzer. Üçgenin üst bandı kırılınca alıma girilir.


5-Çanak

Dönüş formasyonudur. Yükselişin veya düşüşün sonunda oluşur ve tersi yönde hareketin başlayacağını gösterir. Kimi zaman yumuşakça eğilen bir yaya, kimi zamansa hafifçe U harfine benzeyen yapılarıyla kolayca fark edilir.


Temel Analiz

Temel analiz gelecek fiyat hareketlerini tahmin etmede kullanılan bir başka yöntemdir. Temel analizde bir ürün, arz ve talebi etkileyecek ekonomik, politik, çevresel ve diğer faktörler dikkate alınarak analiz edilir. Temel analistler gözlerini sürekli ekrana kilitleyerek alım satım yapar ve ilgilendikleri dövizin geçmiş hareketlerine daha az dikkat ederler.

Örnek olarak bir temel analist, bir ülke parasına ait arz ve talep seviyesinin yanı sıra, dış ticaret rakamları, hükümetin stabilitesi ve popülaritesi, ülkenin ekonomik göstergelerini de dikkate alacaktır. Analist tüm bu faktörlere bağlı olarak döviz hakkında bir yargıya varacak ve akılcı bir yatırım olup olmayacağı konusunda fikir sahibi olacaktır.

Temel analiz yönetimini takip etmek isteyen yatırımcıya genellikle ekonomik takvim tavsiye edilir. Temel analiz içerisinde en önemli parça olan ekonomik takvim verilerinin değerlendirilmesi Forex piyasalarında temel analiz teknikleri kullanmak isteyen yatırımcılar için başlangıç noktası olur. Etkisi yüksek olan ve ilgili ülkenin durumunu rakamlarla net olarak özetleyen bazı raporlar açıklandığında ülkenin para birimi üzerinde büyük etkiler yaratabilmektedir. Özellikle rezerv para birimi görevi gören bir para birimine ilişkin gelişmeler birçok pariteyi etkileyebilmektedir. Verilerin açıklanmasının ardından oluşacak yüksek hacimli işlemler ve yüksek fiyat hareketleri tehlikeli olmakla beraber bazen de iyi yatırım fırsatları sunabilmektedir. Bu nedenle ekonomik takvim verilerini izlemek Forex piyasasında işlem yapan temel analiz meraklıları için oldukça önemli olacaktır.